Zespół

Powrót do strony głównej

Owoce naszej pracy najbardziej doceniają Czytelnicy różnych wydawnictw w kraju i zagranicą, którzy po prostu lubią nas czytać. Przekazywanie Czytelnikom treści w atrakcyjny sposób, wymusza dostosowanie opracowania graficznego kolumn gazety do najnowszych trendów. Naszą pracą staramy się zaspokoić te oczekiwania.

Działania naszego zespołu opierają się na wieloletniej praktyce i bogatych doświadczeniach w komunikacji międzyludzkiej. Nasz zespół tworzą osoby z dużym bagażem praktycznego doświadczenia, zdobytego często w międzynarodowych korporacjach: dziennikarze, specjaliści ds. komunikacji, artyści – filolodzy, graficy i fotograficy. W zależności od potrzeb projektu współpracujemy też ze sprawdzonymi korektorami i rysownikami.

Do góry