Projektowanie czasopism

Powrót do strony głównej

Projektujemy od podstaw lub odświeżamy układ graficzny gazet dostosowany do najnowszych trendów rynku, preferencji czytelnika i specyfiki danego tytułu prasowego.


Wykonujemy łamanie i skład tekstu oraz kolumn gazety, uwzględniając dany profil czasopisma. Kierujemy się adjustacją tworzonego numeru i opracowujemy skład makiety w oparciu o licencjonowane oprogramowanie Adobe CS5. Pracujemy na skalibrowanych monitorach graficznych, umożliwiających prawidłowe tworzenie projektów publikacji. Na miejscu naświetlamy przygotowane do druku pozycje aby mieć pewność precyzyjnego odwzorowania kolorów i wymagań technicznych.

Do góry